Pagrindiniai skaičiai

document (šaltinis: 2019 metų Metinė Finansinė Ataskaita)
document Solvency and Financial Condition Report 2019 metų
  • Valdomas turtas – 18,254 milijardo eurų
  • Bendra pasirašytų draudimo įmokų suma – 2,98 milijardo eurų
  • 1.422 milijono eurų dydžio grynasis pinigų srautas
  • 68 milijono eurų metinio pelno, atskaičius mokesčius

Get Acrobat